• Altijd uniek en persoonlijk
 • Makkelijk besteld en snel geleverd
 • Betaal veilig met iDeal of creditcard

Privacy Statement

A. Inleiding

Dit is het Privacy-en Cookie Statement van ShoutOut VIP B.V. (gevestigd aan de Wingerdweg 229, 1032 AH in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78153034) (hierna: “wij”, “ons” of “ShoutOut.vip”). ShoutOut.vip is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy-en Cookie Statement. Onze contactgegevens staan onderaan dit Statement vermeld.

In dit Privacy-en Cookie Statement (hierna ‘Statement’ genoemd) informeren we je over de gegevens die we verwerken van bezoekers en gebruikers van onze website. Dit Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals contactgegevens, maar ook andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelgeschiedenis of surfgedrag. Daarnaast bevat dit Statement informatie over het gebruik van cookies.

We kunnen dit Statement van tijd tot tijd herzien. Het is daarom raadzaam om dit Statement regelmatig te checken, zodat je altijd volledig op de hoogte bent van ons privacy beleid. In ons Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit Statement is voor het laatst herzien op 25 april 2022. Lees ook onze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van onze website en het afnemen van onze diensten.

B. Welke gegevens verwerken wij en waarvoor gebruiken we die?

1. Gegevens voor het plaatsen van een aanvraag voor een ShoutOut

Als je een aanvraag plaatst voor een ShoutOut vragen we je om je naam, e-mailadres, je telefoonnummer en de naam van de ontvanger te verstrekken. Deze gegevens hebben we nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten en de link naar jouw ShoutOut aan je toe te sturen.

Als je een ShoutOut bestelt, kunnen wij jouw voornaam, de naam van de ontvanger en de ShoutOut openbaar maken via onze website en onze social mediakanalen voor promotionele doeleinden. Als je niet wil dat jouw ShoutOut voor promotionele doeleinden wordt gebruikt, dan kun je dat bij jouw aanvraag aangeven door een vinkje te zetten bij: “Deze video niet publiek delen op ShoutOut.vip”.

2. Gegevens van de ontvanger van een ShoutOut

Wanneer iemand een ShoutOut voor jou bestelt, krijgen we van diegene jouw naam. Deze gegevens zijn nodig om de ShoutOut te maken.

3. Gegevens over jouw contact met onze klantenservice

Via [email protected] kan je bij ons terecht voor vragen. Je kan ook een berichtje sturen via social media, zoals Instagram of Facebook. De gegevens die je op deze manier met ons deelt gebruiken we om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag. Ook gebruiken we deze gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening.

4. Gegevens bij deelname aan wedstrijden of promotionele acties

Zo nu en dan organiseren we een wedstrijd of een promotionele actie. Als je daaraan meedoet, dan verzamelen we jouw gegevens. Deze gegevens hebben we nodig om de wedstrijd of actie te kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Als je daarmee akkoord gaat, kunnen we de gegevens die je met ons deelt bij de wedstrijd of de actie ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals voor marketingdoeleinden gebruiken. In de actievoorwaarden die gelden voor de desbetreffende wedstrijd of actie kan je hier meer informatie over vinden.

5. Gegevens voor marketingdoeleinden

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, dan e-mailen we je over het laatste nieuws van ShoutOut.vip. Als je geen e-mails van ons wil ontvangen, dan kan je je hiervoor afmelden via de link onderaan onze e-mails.

6. Sollicitaties

Je kan op onze website solliciteren via een site die wordt beheerd door derden (o.a. via de link “Vacatures” op onze website) of rechtstreeks bij ons. Voor sollicitaties via derden geldt het privacybeleid van deze derde partij. We raden je aan dit privacybeleid te lezen voordat je persoonsgegevens verstrekt, omdat dit beleid kan verschillen van ons Statement. Gegevens die je met ons deelt in verband met jouw sollicitatie zullen we alleen gebruiken in verband met jouw sollicitatie.

7. Gegevens voor feedback en reviews

Als je feedback, reviews, foto’s, filmpjes en dergelijke met ons deelt, bijvoorbeeld via onze website of via onze social mediakanalen, over jouw ShoutOut, de reactie van de ontvanger op jouw ShoutOut of jouw ervaring met het gebruik van onze website kunnen wij dit openbaar maken via onze website en onze social mediakanalen voor promotionele doeleinden. Als we daarbij ook jouw persoonsgegevens openbaar maken, zullen we hiervoor altijd jouw toestemming vragen.

8. Analyseren van gegevens

Wij analyseren informatie uit klik-en koopgedrag op onze website, feedback, marktonderzoek en andere bronnen om inzicht te krijgen in de bezoekers van onze website en om onze diensten te verbeteren. We zorgen ervoor dat deze analyses alleen op geaggregeerd niveau worden gerapporteerd. Hierdoor zijn resultaten niet tot individuen te herleiden. Het uitvoeren van analyses doen ij vanuit ons gerechtvaardigd belang.

C. Met wie delen we jouw gegevens?

1. Externe dienstverleners

Zo nu en dan schakelen wij externe dienstverleners in die ons ondersteunen bij verschillende zaken. Soms hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig of hebben ze daar toegang toe. Natuurlijk delen wij alleen gegevens die de dienstverlener nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht door de dienstverlener. Verder zorgen we ervoor dat met deze dienstverleners een overeenkomst wordt gesloten waarin is vastgelegd wat ze met de gegevens mogen doen. Het kan gaan om de voldoende werkzaamheden:

 • Technische ondersteuning van onze website en onze app, zoals hosting en onderhoud;
 • Het ondersteunen bij marketingactiviteiten;
 • Het ondersteunen bij het doen van analyses om onze dienstverlening te verbeteren.

2. Overheid

Het kan zijn dat wij door overheidsinstanties worden verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Uiteraard zullen wij daaraan onze medewerking verlenen, binnen de wettelijke grenzen.

D. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

We slaan jouw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een dienstverlener van ShoutOut.vip daar gevestigd is. Je kan ervan uitgaan, dat we ervoor zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt en voldoet aan de wet-en regelgeving.

E. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Deze maatregelen bestaan onder meer uit:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Databases zijn enkel intern te bereiken
 • Onze website werkt enkel via een beveiligde verbinding

Mocht je meer informatie willen hebben, dan kan je contact met ons opnemen via onze contactgegevens onderaan het document.

F. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren of gebruiken dan nodig is (i) voor de doeleinden die in dit Statement zijn vermeld en (ii) om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

G. Kinderen

Onze diensten en onze website zijn niet speciaal gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Mochten we ontdekken dat we dit onverhoopt hebben gedaan, dan zullen we deze gegevens direct verwijderen. Als je een ouder of wettelijke vertegenwoordiger bent en gelooft dat we persoonsgegevens van jouw kind hebben verzameld of gebruikt, dan vragen we je contact met ons op te nemen via onze contactgegevens onderaan het document.

H. Social media

Net als iedereen zijn we dol op social media. Op onze website maken we gebruik van social media buttons. Als je daarop klikt, word je doorgeleid naar het social media platform. Daarnaast kan je via de social mediakanalen met ons communiceren. Als je wil weten wat de social media platforms doen met jouw gegevens, dan kan je dat nalezen de privacyverklaring van de social media platforms.

I. Cookies

Wij maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en onze app. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op jouw device (zoals je computer, tablet of smartphone) achterlaat. Dat gebeurt via de webbrowser of je device. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • functionaliteiten van onze website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren om onze website gebruiksvriendelijker te maken en de gebruikers van onze website beter te begrijpen (analytische cookies);

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Applicatie-en klikgedrag

Als je onze website voor het eerst bezoekt, zie je een melding met uitleg over cookies. Voor zover we daartoe verplicht zijn, vragen we hierin ook om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die we gebruiken:

Name Domain
APISID .google.nl
HSID .google.nl
__Secure-3PSID .google.nl
__Secure-1PSID .google.nl
__Secure-1PAPISID .google.nl
__Secure-3PSIDCC .google.com
SAPISID .google.nl
__Secure-1PSIDCC .google.com
__Secure-3PAPISID .google.nl
SSID .google.nl
__Secure-3PAPISID .google.com
APISID .google.com
SSID .google.com
__Secure-1PAPISID .google.com
__Secure-1PSID .google.com
SAPISID .google.com
SIDCC .google.com
SID .google.com
MUID .clarity.ms
HSID .google.com
__Secure-3PSID .google.com
SID .google.nl
__Secure-ENID .google.nl
UULE www.google.com
DV www.google.com
1P_JAR .google.com
lms_analytics .linkedin.com
NID .google.com
OTZ www.google.com
lang .linkedin.com
liap .linkedin.com
aam_uuid .linkedin.com
lidc .linkedin.com
AEC .google.com
lang .ads.linkedin.com
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg .linkedin.com
AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg .linkedin.com
lms_ads .linkedin.com
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com
__Secure-ENID .google.com
_fbp .shoutout.vip
bcookie .linkedin.com
CLID www.clarity.ms
SOCS .google.com
li_mc .linkedin.com
shoutoutvip_session shoutout.vip
_clck .shoutout.vip
li_gc .linkedin.com
UserMatchHistory .linkedin.com
NID .google.nl
_gat_UA-112824527-4 .shoutout.vip
purTDvLyECGlL86q59KV3vRKoAreZxsETliktpKz shoutout.vip
_gid .shoutout.vip
_ga .shoutout.vip
country shoutout.vip
_hjAbsoluteSessionInProgress .shoutout.vip
_clsk .shoutout.vip
ln_or shoutout.vip
_hjSession_1938394 .shoutout.vip
_gcl_au .shoutout.vip
_hjSessionUser_1938394 .shoutout.vip
_gaexp .shoutout.vip
_guid .linkedin.com
_tdid .shoutout.vip
_tdbu .shoutout.vip
_hjIncludedInSessionSample shoutout.vip

Je kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven aan het plaatsen van cookies, of cookies uit te schakelen via je browser. Dat kan effect hebben op de gebruiksmogelijkheden van onze website en onze app.

J. Jouw wettelijke rechten

Je kan op elk moment bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kan daarbij ook uw gegevens laten verwijderen, beperken, aanpassen of aanvullen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een email naar [email protected]. Wij zullen dan binnen 4 weken op je verzoek reageren. Overigens kan het verwijderen van je gegevens gevolgen hebben voor het gebruik van onze website en onze diensten.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Natuurlijk lossen we dit het liefste op een goede manier met je op. Je kan hiervoor een e-mail sturen via [email protected]. Je hebt ook het recht om je met je klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

K. Contact

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt, horen we graag van via e-mail ([email protected]). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.