• Altijd uniek en persoonlijk
 • Makkelijk besteld en snel geleverd
 • Betaal veilig met iDeal of creditcard

Service voorwaarden

Algemene Voorwaarden ShoutOut VIP B.V. – voor het laatst herzien op april 2022 -

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wij, we, ons of onze: ShoutOut VIP B.V., gevestigd aan de Wingerdweg 229, 1032 AH in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78153034 en met Btw-identificatienummer: 861282474B01. Emailadres: [email protected].
Klant, jij, je of jou(w): De aanvrager van een ShoutOut en/of de bezoeker van onze website(s).
ShoutOut: De persoonlijke videoboodschap die is gemaakt door de VIP van jouw keuze.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
VIP: Het idool van wie je een ShoutOut kan aanvragen op onze website www.shoutout.vip.

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van een ShoutOut of op jouw bezoek aan onze website www.shoutout.vip. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons afsluit.

Wij kunnen deze Voorwaarden zo nu en dan wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Natuurlijk blijven op de door jou aangevraagde ShoutOut de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

2. ShoutOut aanvragen

Voor het aanvragen van een ShoutOut op onze website moet je minimaal 18 jaar zijn. Ben je geen 18 jaar, dan heb je toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger.

Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:

 • je de VIP van jouw keuze hebt geselecteerd op onze website;
 • je alle vragen en jouw gegevens hebt ingevuld;
 • je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;
 • je jouw aanvraag bevestigt via de knop ‘BOEKEN’- ; en
 • je hebt betaald voor je ShoutOut.

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat:

 • jouw gegevens bij de aanvraag naar waarheid zijn ingevuld;
 • jouw aanvraag geen inbreuk maakt op of misbruik maakt van rechten van anderen of hiertoe aanzet;
 • jouw aanvraag niet in strijd is met of aanzet tot overtreding van de wet, of op een andere manier onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, racistisch of aanstootgevend kan zijn.

3. Prijs en betaling

De prijs voor een ShoutOut is afhankelijk van de VIP en wordt weergegeven op de profielpagina van de VIP op onze website. We kunnen de prijs voor een ShoutOut op elk moment wijzigen. Zodra je jouw ShoutOut boekt en hebt betaald kan de prijs voor de door jou geboekte ShoutOut niet meer gewijzigd worden.

Nadat je je bestelling hebt bevestigd via de knop ‘BOEKEN’ word je automatisch doorgeleid naar de betaalomgeving waar je je betaling kan afronden.

4. Herroepingsrecht / ontbinding

Omdat de ShoutOut specifiek voor jou wordt gemaakt, geldt het wettelijke herroepingsrecht niet. Dat betekent dus dat je de ShoutOut niet kan annuleren of ruilen. Door je bestelling te bevestigen door op de knop ‘BOEKEN’ te klikken doe je afstand van je herroepingsrecht en je recht op ontbinding. Het is dan ook niet meer mogelijk om je aanvraag aan te passen. Natuurlijk mag je wel annuleren als de ShoutOut niet binnen 7 dagen wordt opgeleverd (of binnen 48 uur bij 48- uur VIPS). Meer informatie hierover vind je onderaan het document.

5. Inhoud ShoutOut

Bij de bestelling van de ShoutOut vul je in voor wie de ShoutOut is bestemd en welke boodschap je de VIP wil laten vertellen. De VIP bepaalt naar eigen inzicht hoe aan jouw verzoek wordt voldaan en hoe de ShoutOut wordt gemaakt. Aanvragen voor specifieke handelingen of gedicteerde teksten hoeven dus niet letterlijk overgenomen te worden door de VIP.

6. Levering

Jouw ShoutOut wordt per e-mail en sms geleverd door een link naar een unieke landingspage. Via deze link kun je de ShoutOut o.a. downloaden op je eigen device.

De meeste ShoutOuts worden gemiddeld 48 uur na het plaatsen van de bestelling opgeleverd. Maar let op: dit kunnen we niet garanderen. Het kan tot maximaal 7 dagen duren. Een aantal VIP’s biedt de mogelijkheid om binnen 48 uur een ShoutOut af te leveren. Dat is aangegeven op onze website bij de desbetreffende VIP’s.

Let op: de VIP bepaalt zélf of jouw aanvraag wordt geaccepteerd of geweigerd. Natuurlijk maken wij er onze topprioriteit van dat elke klant zijn of haar bestelde ShoutOut ontvangt. Maar dit kunnen we helaas niet garanderen.

Mocht je je ShoutOut niet op dag 7 (of op dag 3 bij de 48-uurs VIP’s) hebben ontvangen, dan kan jouw aanvraag worden geannuleerd door zowel jou als door ons. In dat geval nemen wij contact met je op om tot een oplossing te komen. Eén van de door ons aangeboden oplossingen is in elk geval de terugbetaling van het door jou betaalde bedrag. Hoewel we ons best zullen doen om met jou tot een passende oplossing te komen, kunnen wij nooit worden verplicht tot iets anders of meer dan de vergoeding van het door jou betaalde bedrag voor de desbetreffende ShoutOut.

7. Gebruik van de ShoutOut

Persoonlijk gebruik
De ShoutOut die je ontvangt blijft eigendom van de VIP die de ShoutOut heeft gemaakt. Jij, als aanvrager, krijgt een nietexclusieve, herroepelijke persoonlijke licentie voor niet-commerciële en niet-promotionele doeleinden om de ShoutOut te bekijken en te delen. Je mag de ShoutOut alleen in ongewijzigde vorm delen met je vrienden en met degene voor wie je de ShoutOut hebt besteld. Het op een andere manier gebruiken, openbaar maken of verveelvoudigen is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het is dus verboden om een ShoutOut (of fragmenten daarvan):

 • te gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden, dus bijvoorbeeld voor de promotie van een bedrijf, een product of een dienst. Je mag de ShoutOut wel delen met je vrienden via je persoonlijke social media account;
 • aan te passen, op welke manier dan ook. Je mag de ShoutOut dus bijvoorbeeld niet inkorten, opknippen, of opnieuw compileren.
 • te verkopen of een sublicentie op de ShoutOut te verstrekken.

Op elke Shoutout is het ShoutOut-watermerk aangebracht. Het is niet toegestaan om het Shout-Out-watermerk te verwijderen of aan te passen.

Als er in strijd met deze Voorwaarden wordt gehandeld, dan vervalt de licentie voor de ShoutOut met onmiddellijke ingang. Alle kopieën in jouw bezit of beheer moeten dan direct worden verwijderd, ook van social media platforms.

Gebruik door ons Wij mogen de door jou aangevraagde ShoutOut (of fragmenten daarvan) gebruiken voor promotionele doeleinden. Natuurlijk begrijpen we dat je iemand wil verrassen met jouw ShoutOut. Daarom zullen we een ShoutOut niet gebruiken binnen een maand nadat jouw ShoutOut is opgeleverd. Als je niet wil dat jouw ShoutOut voor promotionele doeleinden wordt gebruikt, dan kun je dat bij jouw aanvraag aangeven door een vinkje te zetten bij: “Deze video niet publiek delen op ShoutOut.vip”.

Bewaartermijn
Iedere ShoutOut worden 6 maanden vanaf levering bewaard in onze cloud-omgeving. Na 6 maanden kunnen wij de ShoutOut verwijderen. We kunnen de ShoutOut eerder verwijderen als de ShoutOut niet wordt gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden of als de VIP de verstrekte licentie intrekt. Na verwijdering is jouw ShoutOut niet meer beschikbaar via de door jou ontvangen link.

8. De website

Alle onderdelen van onze website, waaronder logo’s, teksten, afbeeldingen, video’s, geluid, muziek etc., zijn eigendom van ons of aan ons in licentie gegeven. Zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming mag geen enkel onderdeel van onze website worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid.

9. Gebruik inzendingen

We vinden het heel leuk als je feedback, foto’s, filmpjes en dergelijke (“Inzending”) met ons deelt over jouw ShoutOut, de reactie van de ontvanger op jouw ShoutOut of jouw ervaring met het gebruik van onze website. Door het delen van een Inzending geef je ons het recht om jouw Inzending zonder enige beperking te gebruiken en publiekelijk (zoals op social media) te delen, bijvoorbeeld voor marketing-en promotionele doeleinden of voor de verbetering van onze diensten.

Het is belangrijk dat degenen die hebben bijgedragen aan jouw Inzending, of die zichtbaar zijn in de Inzending, hier ook mee instemmen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. ShoutOut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van een Inzending, inclusief persoonlijke informatie van, of toebehorend aan, jou of een derde partij.

10. Aansprakelijkheid

De ShoutOuts, onze website en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat hier een foutje in is geslopen. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. We doen er alles aan om te voorkomen dat onze website en de ShoutOuts virussen of andere schadelijke materialen bevatten of verspreiden, maar we kunnen hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. We raden je aan om ervoor te zorgen dat jouw apparaten adequaat zijn beveiligd met up-to-date antivirus software en dat je regelmatig een virusscan uitvoert. Iedere ShoutOut wordt met zorg gemaakt door de VIP. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ShoutOuts.

Je blijft te allen tijde zélf verantwoordelijk voor het gebruik van de ShoutOut conform deze Voorwaarden. Bij misbruik van een ShoutOut of gebruik van een ShoutOut in strijd met deze Voorwaarden ben je aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van de ShoutOut. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

11. Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

12. Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

13. Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail ([email protected]). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.